SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Rabia ATLLA, Adem YAVUZ, Semra KOCAZ
 


Keywords:COVID-19 PANDEM SRECNDE GEBELERN E DDETNE MARUZ KALMA DURUMLARI
 
Ama: Bu alma, COVID-19 pandemi srecinde gebe kadnlarn e iddetine maruz kalma durumlarnn belirlenmesi amacyla yaplmtr. Yntem: Kesitsel olarak yaplan bu aratrmada veriler, Eyll 2021 - Ekim 2021 tarihleri arasnda bir niversitenin Eitim ve Aratrma Hastanesi Kadn Hastalklar ve Doum Polikliniine bavuran COVID-19 pandemisi ncesi en az bir yl evli olan, 18 ya st, okuma-yazma bilen, almaya katlmay kabul eden gebelerden toplanlmtr. Aratrma evrenini, belirtilen srede polikliniklere bavuran 480 gebe kadn oluturmutur. Verilerinin toplanmasnda Gebe Tantm Formu ve Gebelikte E iddetini Belirleme Anketi kullanlmtr. Verilerin deerlendirilmesinde tanmlayc istatistikler ve iddet durumlarndaki deiimin deerlendirilmesinde McNemar Testi kullanlmtr. Bulgular: alma, 456 gebe kadnn (%95) almaya katlm ile tamamlanmtr. COVID-19 pandemisi ncesi gebe kadnlardan, %27,6s duygusal, %24,8i ekonomik, %6,4 cinsel ve %5.3 fiziksel iddet davranlarndan en az birine maruz kaldn bildirmitir. COVID-19 pandemisi srasnda gebe kadnlarn, %33.3 duygusal, %28,9u ekonomik, %6.6s fiziksel ve %5.7si cinsel iddet davranlarna maruz kalmtr. COVID-19 pandemisine bal sokaa kma kstlamalar srasnda gebelerin, %33.6s duygusal, %28.3 ekonomik, %5.9u ise cinsel ve % 5.5i ise fiziksel iddet davranlarndan en az birine maruz kald belirlenmitir. COVID-19 pandemisi ncesi iddete maruz kalma durumlarna kyasla, COVID-19 pandemisi srasnda ve sokaa kma kstlamalar srasnda, fiziksel ve cinsel iddet trlerine maruz kalma durumlarndaki deiimler arasnda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmazken (p>0.05), duygusal ve ekonomik iddet trlerine maruz kalma durumlarndaki deiim arasnda istatistiksel olarak anlaml bir fark olduu (p<0.05) belirlenmitir. Sonu: Gebe kadnlar, ounlukla duygusal ve ekonomik trde e iddeti davranlarna maruz kalmakta ve COVID-19 pandemi sreci ve sokaa kma kstlamas uygulamalar bu iddet davranlarna maruziyeti arttrmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Gebelikte E iddeti, Koronavirs Pandemisi