SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aleyna DEMREL
 


Keywords:ACL SERVSLERDE GREVL HEMRE VE EBELERN KADINA YNELK DDET TANIMA DURUMU
 
Ama: Bu alma acil servislerde grevli hemire ve ebelerin kadna ynelik iddeti tanma durumunu belirlemek amacyla yapld. Yntem: Tanmlayc trdeki bu almann evrenini stanbul l Salk Bakanlna bal bir hastanenin erikin acil, kadn-doum acil ve psikiyatri acil birimlerinde aktif olarak grev yapan 236 hemire ve ebe oluturmaktadr. rneklem seimine gidilmeyerek G-Power analiziyle minimum katlmc says 134 olarak bulundu. Katlmay kabul eden 138 katlmcyla alma yapld. Anket formu baz sosyodemografik zellikler ve Hemire ve Ebelerin Kadna Ynelik iddetin Belirtilerini Tanma leinden olumaktadr. Verilerin analizinde SPSS.23 program kullanld. Tanmlayc istatistik analizleri, shapiro-wilk testi, Mann Withney U testi ile verilerin analizi yapld. Bulgular: alma 14 ebe ve 124 hemire ile yapld. Katlmclarn yalar 23 ile 33 arasnda deimekte olup ortalamasnn 26.51.86 olduu ve alma sresinin 10 ay ile 13 yl 3 ay arasnda olup ortalama 2.81.7 yl olduu saptand. Hemire ve ebelerin kadna ynelik iddet belirtilerini tanma leinin puan ortalamasnn 19.42.6 ile ksmen yeterli, lein fiziksel alt boyut ortalamas 8.11.4 ile ksmen yeterli olduu ve lein duygusal alt boyut puan ortalamasnn 11.42.1 ile ksmen yeterli olduu saptand. lek ve lek alt boyutlarnn sosyodemografik zellikler (ya, cinsiyet, eitim vb.) ve kadna ynelik iddeti deerlendirmede kendini yeterli grme durumunun, grevi esnasnda iddete maduru kadnla karlama durumunun anlaml bir fark oluturmad saptand (p>0,005). Sonu: Hemire ve ebelerin kadna ynelik iddeti tanma durumunun orta dzeydedir. ORCID NO: 0000-0002-9571-7738

Anahtar Kelimeler: Kadna Ynelik iddet, Acil Servis, Hemire, Ebe