BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet FİDAN
YAKIN PARTNER ŞİDİDETİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Yakın partner/koca şiddeti, sadece gelişmemiş veya gelişmekte olan değil bütün dünya ülkelerinde de kadınlar için önemli bir halk, sosyal ve sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bilindiği üzere, kadınlar aile içinde şiddete en çok maruz kalan kesim olarak göze çarpmaktadır. Bundan dolayı literatürde günümüze kadar yapılan çalışmaların çoğunluğu da bu şiddet türü üzerine yoğunlaşmıştır. Haliz hazırda yapılan çalışmalar daha çok bir teori veya görüş üzerine yoğunlaşarak yakın partner/koca şiddetine sebep olabilecek faktör veya faktörleri açıklamaya çalışmıştır. Bu çalışma, esas amaç olarak bu alanda ortaya konulmuş kuram veya bakış açılarını bugüne kadar yapılmış çalışmalarla ele alarak açıklamaya çalışmaktadır. Çalışma, aşama olarak ilk önce bu alanda en çok çalışılan ve yararlanılan kuram olan feminist teoriyi açıklayacaktır. Bununla beraber feminist teoriye yakın olarak değerlendirilen cinsiyet bakış açısını da irdeleyecektir. Daha sonra ise kaynak teorisi üzerine yoğunlaşıp bu teorinin literatüre katkısı hakkında değerlendirmede bulunacaktır. Bu alanda üçüncü önemli bir kuram olan sosyal öğrenme teorisi de kendisinden yararlanılarak yapılan çalışmalar ışığında bu problem üzerinde ne derece etkili olduğu açıklanmaya çalışılacaktır. Bunlarla beraber psikolojide önemli yer tutan teorilerde çalışmada açıklanacaktır. Sonuç olarak daha çok batı kökenli olarak ortaya çıkan bu kuramların gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerdeki yakın partner şiddetini de ne derecede açıklayabildiği tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yakın Partner Şiddeti, Teori, Feminist, Kaynak, Sosyal Öğrenme 


Keywords: