BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rukiye ARSLAN, Osman Tayyar ÇELİK, Mehmet SAĞLAM
TÜRKİYE’DE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA AİT İSTATİSTİKLERE GENEL BAKIŞ
 
En eski çağlardan beri var olduğu bilinen çocuk suçluluğu özellikle 19. yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte çocuklar arasında suç oranlarının artmasıyla dikkate alınmaya başlanmıştır. Böylelikle suç işleyen çocukların korunması, ıslahı ve onlar için uzman mahkemelerin oluşturulması düşüncesi ortaya çıkmıştır. Çocukların suça sürüklenme nedenleri; çocuğun sahip olduğu bireysel özellikler ve aile ve çevresel nedenlere bağlı olarak çeşitlilik gösterebilmektedir. Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerinin anlaşılması ve bu doğrultuda tedbirler alınabilmesi, suça sürüklenen çocukların özelliklerinin, suça sürüklenen çocuklara ait verilerin doğru anlaşılması önemlidir. Çalışmada doküman analizi tekniği kullanılarak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) internet sitesinde yer alan “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri, 2020” başlığı altında ele alınan; çocuğun geliş nedeni, cinsiyet, yaş grubu gibi nedenlerden güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı ile ilgili verilen istatiksel veriler kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans ve yüzde gibi betimsel istatistikler ile değerlendirilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı veriler incelendiğinde 2016-2020 yılları arasında erkek çocukların kız çocuklara göre suça bulaşma sayılarının daha fazla olduğu, en fazla 15-17 yaş arasındaki çocukların suça sürüklendiği ve özellikle bu yaşlardaki erkek çocuklarına ait oranların diğer yılların hepsinden daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Çocukların geliş nedenlerine bakıldığında erkek çocuklarında en çok suça sürüklenme nedeniyle ve kız çocuklarının ise mağdur sıfatıyla geldiği veya getirildiği dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Suç, Suça Sürüklenme 


Keywords: