BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU
TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN NEDENLERİNE DAİR ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR DERLEMESİ
 
Kadına yönelik aile içi şiddet çözülmesi zor olan toplumsal problemlerden biridir. Kanunlar, cezalar vb. tedbirler caydırıcı olsa da bu sosyal problemi ortadan kaldırmak günümüze kadar mümkün olmamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri aile içinde kadına yönelik şiddetin genellikle uzun süre gizli kalması ve açığa çıktığında ise gerçek manada bir çözümden artık uzaklaşılmış olmasıdır. Bu durumda yapılabilecek en etkin çalışma kadının ve varsa çocuklarının koruma altına alınmasıdır. Bu durum problem çözmeye odaklı bir çalışma anlayışını barındırmaktadır. Bunun yanında koruyucu ve önleyici sosyal hizmet yaklaşımı ile aile içinde kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırıcı çalışmalar da yapılmalıdır. Kadına yönelik aile içi şiddeti ortadan kaldırmak için nedenlerini çok boyutlu bir bakış açısıyla tespit etmek önemlidir. Bunun içinde farklı bilimsel alanlarda kadına yönelik aile içi şiddetin nedenlerine dair yapılmış çalışmaların sistematik olarak derlenmesi gereklidir. Bu çalışmanın amacı farklı disiplinlerde yapılan yayınlar ve çeşitli raporlar aracılığıyla aile içinde kadına yönelik şiddetin nedenlerine dair bütüncül bir bakış açısı ortaya koyabilmektir. Bu amaca ulaşabilmek için kadına yönelik aile için şiddetin nedenlerinin işlendiği sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, sosyal politika, psikiyatri, halk sağlığı, hemşirelik alanlarında yayınlar yapan ve ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerden "aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet" anahtar kelimeleri ile çağrılan dergi makaleleri ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de aile içi şiddete dair yayınladığı raporlar sistematik derleme ile raporlandırılmıştır. Raporlandırmada PRISMA akış şemasından ve 27 maddelik PRISMA Bildirimi kontrol listesinden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, sistematik derleme 


Keywords: