BİLDİRİ DETAY

Murat DARÇIN
TRAFİK VE ŞİDDET KAYNAKLI ÖLÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Karayolu güvenliği ile ilgili küresel durum raporu, 180 ülkeden gelen bilgileri yansıtırken, dünya genelinde trafik kazaları sonucu meydana gelen toplam ölüm sayısının yılda 1,25 milyona ulaştığını ve trafik kaynaklı ölüm oranlarının düşük gelirli ülkelerde çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu çalışmada, küresel bir sağlık problemi olan trafik kazalarıyla ilişkili faktörler ile bunlar arasındaki ilişkiler incelenmişve toplumun şiddet / saldırganlığının trafik kazalarına nasıl etkide bulunabileceği konusu tartışılmıştır. Trafikle ilgili ölüm ve saldırganlık ya da şiddet arasındaki ilişki, araştırmacılar için çok ilginç bir konudur. Kaza ile ilgili ölümler veri seti (karayolu trafik kazası, zehirlenmeler, düşmeler, yangınlar, boğulmalar, taksirle ateşli silah kazaları, diğer taksirle kazalar) ve şiddet/saldırganlıkla ilişkili ölümler veri seti (kasten adam öldürme, intihar - erkek, intihar - kadın, ateşli silahla adam öldürme, ateşli silahla intihar) arasındaki bağlantı kanonik korelasyon analizi kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar karayolu trafik kazası ve kasten adam öldürme; karayolu trafik kazası ve intihar (kadın); karayolu trafik kazası ve ateşli silah kullanarak kasten adam öldürme arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Belirli bir bölgedeki cinayet / intihar oranları ile bunlara karşılık gelen motorlu araç kaynaklı ölümler arasında güçlü pozitif korelasyonlar gösteren bulgular daha önceki çalışmalarda da ortaya konmuştur. Bu bulgular, insan etkileşiminin sosyal yönünün trafik güvenliğinde önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası kaynaklı ölüm, karayolu güvenliği, şiddet, cinayet, intihar 


Keywords: