BİLDİRİ DETAY

Oktay KIZAR, Ali Serdar YÜCEL
SPORDA BÖLGESEL MİLLİYETÇİLİK ALGISININ SPORDAKİ ŞİDDET ALGISINA YANSIMASI
 
Bu çalışmada sporda bölgesel milliyetçilik algısının tezahürat kültürü ve şiddete yansıması sözlü kültür bağlamında tartışılacaktır. Sporun siyasetle olan ilişki bütünlüğünün muhalefet ya da iktidara aday partiler tarafından bir imaj algısı olarak kullanıldığı görülmektedir. Spor taraftarları arasında tezahürat kültürü gözlemlemek ve bunun üzerinden doğru yorumlar yapabilmek önemlidir. Bunun için seyircinin bir karnaval ya da festivale gider gibi seyirci sürecini bir bütün içinde incelemek gerekmektedir. Spor kulüpleri ve takımlar için şarkılar oluşturmak işi bir gelenek gibi olmuştur. Kendisini çok farklı biçimlerde gösterebilen şiddet olgusu, günümüzde toplumsal ve bireysel boyutta sık sık karşımıza çıkmaktadır. Başlıca, eziyet, korkutma, sindirme, yaralama, öldürme, cezalandırma, başkaldırı vs. her toplumda derece derece, fakat sürekli olarak rastladığımız şiddet türleridir. Stadyumlarda, siyaset ve milliyetçilik algısının sık oranda kullanan siyasi partiler ve ideolojik anlayışlar yüzünden stadyumların bir hesaplaşma ya da duruşma salonuna dönüştüğü görülmektedir. Ülkemizde maçlarda kullanılan bölgesel dil ve tezahürat milliyetçilik algısının seyirci üzerinde yanlış anlaşılmasından dolayı şiddete kaynaklık oluşturması olarak yansımaktadır. Bu çalışma da, sporun bölgesel milliyetçilik algısının taraftar tezahüratı üzerinden spordaki şiddete yansıması ele alınıp incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Spor, siyaset, milliyetçilik, şiddet, tezahürat. 


Keywords: