BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge SAKARYA ÇINKI, Fatma Ebru İKİZ
ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARIN PSİKOTERAPİ SÜRECİNDE KULLANILABİLECEK İNOVATİF DANIŞMA UYGULAMALARI
 
Kadına yönelik şiddet her geçen gün dünya genelinde artan boyutları ve sonuçlarıyla dikkat çeken bir olgudur. Şiddet, kadın için fiziksel, zihinsel, psikolojik, cinsel, ekonomik etkileri olmasından dolayı müdahale gerektiren bir durumdur. Şiddete maruz kalan kadınlara yönelik müdahale hizmetlerinde her ne kadar devleti yöneten organların eylem planları, adli yaptırımlar ve kişisel koruma hizmetleri yer alsa da bu destek hizmetleri gördüğü şiddet sonucu kadında kendini gösteren psikolojik yıkımları rehabilite etmede yeterli olmayabilmektedir. Çünkü kadın, şiddet olayı sonucunda korkmuş, duygusal acılar yaşıyor, güvenliği konusunda sürekli endişeler duyuyor, özduyarlığı azalmış, çökkün, geleceğe yönelik karamsarlık vb. sorunları olabilir. Bu sebeple bu çalışmada, şiddete maruz kalan kadınlara yönelik verilecek psikolojik destek hizmetleri kapsamında duygusal, davranışsal ve bilişsel müdahalelerin önemine değinilmiştir. Ayrıca bu müdahaleler kapsamında danışma oturumlarında kullanılabilecek araştırmacı tarafından etkililiği test edilmiş öznel iyi oluşunu arttırmaya yönelik inovatif danışma uygulamalarına yer verilmiştir. Danışma süreçlerini zengin kılacak bu uygulamaların sürecin verimli ve etkili ilerlemesinde danışmanın elini güçlendireceği; mesleki tükenmişliğin önüne geçerek danışma sürecini ilgi çekici ve cazip hale getireceği; söz konusu şiddete maruz kalan kadın danışanlarla danışma sürecinde bu uygulamaların kullanılmasının özgüveni yüksek, kendini olduğu gibi kabul eden, kendine zaman ayıran, yaşama dair amaçları olan, olumlu bir bakış açısına sahip , yaşamdan memnuniyet duyan bir yeniden yapılanma oluşturulmasında süreci kolaylaştıracağı savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, kadın, öznel iyi oluş, inovatif danışmanlık. 


Keywords: