BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Derya KAYMA
ŞİDDET MAĞDURU KADINLARLA ADLİ GÖRÜŞME
 
Türkiye’de adli sistem içerisinde bulunan ve adli görüşme talep edilen yetişkin mağdur vakalarının büyük çoğunluğunu farklı şiddet türlerine maruz kalan kadınlar oluşturmaktadır. Şiddet mağduru kadınlarla adli sistem içerisinde, aile hukukundan doğan davalarda yapılan görüşmelerde ve suça sürüklenen çocuk aile görüşmelerinde karşılaşılabileceği gibi adli sistemin soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki ifade alım süreçlerinde de çalışılabilmektedir. Dolayısıyla hem hukuk hem de ceza adalet sisteminde bulunan kadın mağdurlar adli sistem içerisinde de adli işlemlerin uygulanma sürecinde ikincil bir örselenme yaşayabilmektedir. Özellikle şiddete maruz kalma nedeniyle psikososyal işlevselliği olumsuz etkilenen kadınlar adli sistem içerisinde kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve kendi hak savunuculuklarını yapabilmeleri için profesyonel desteğe daha fazla ihtiyaç duyabilmektedir. Türkiye’de çocuk ve yetişkin mağdurların, adli sistem içerisinde ikincil örselenmelerinin engellenebilmesi ve psikososyal açıdan desteklenmeleri için 2017 yılından itibaren Adli Görüşme Odaları (AGO) uygulaması bulunmaktadır. Günümüzde 81 ilde 109 AGO ile devam eden bu uygulamada Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nde görevli psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları mağdurlarla adli görüşmeler gerçekleştirmektedir. Böylece kaygı düzeyi yüksek kadın mağdurların ifadeleri adli görüşmeci eşliğinde alınabilmekte, şiddet mağduru kadınların ihtiyaç duyduğu koruyucu ve önleyici tedbirler belirlenebilmektedir. Bu çalışmada öncelikli olarak AGO’ların amacı ve işleyişi ele alınacaktır. Daha sonra şiddet mağduru kadınlarla adli görüşme ilkeleri ve aşamalarına değinilerek şiddet mağduru kadınlar ile gerçekleştirilen adli görüşmede karşı karşıya kalınan zorlukların ve bu zorlukların üstesinden gelebilmek için çözüm önerilerinin neler olabileceği açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adli Görüşme, Kadına Yönelik Şiddet, Adli Görüşme Odası, Yetişkin Mağdur 


Keywords: