BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru TUĞRUL, Esra SARI
ŞİDDET: GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ
 
Öz: Toplum sağlığının önemli sorunu olan toplumsal cinsiyete yönelik şiddet, insan hayatının her noktasında rastlanabilmekte ve küresel çapta giderek artmaktadır. Dünyadaki kadınların beşte biri eş veya partnerlerinden fiziksel şiddet ve/veya cinsel şiddete maruz kalmakta, kadınların üçte biri de şiddet alt başlıkları altında herhangi bir şiddet çeşidiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kadınlara yönelik şiddetin yalnızca fiziksel şiddetten oluşabileceği düşünülse de ulusal ve uluslararası platformlarda şiddetin; fiziksel, ekonomik, cinsel ve psikolojik şiddet olarak meydana gelebileceği ifade edilmektedir. Gebelik bağlamında bakıldığında, karmaşık bir olgu ve bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen bu şiddet, anne ve bebek sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Gebelikte yakın partner şiddeti, çoğunlukla de düşük ekonomik gelire sahip olan ülkelerde dikkate değer bir halk sağlığı problemlerinden olarak bildirilmektedir. Yakın partner şiddeti, kadınları gebelikte ve doğumdan sonra da dahil olmak üzere hayatlarının herhangi bir aşamasında etkileyebilmekte hem anne hem de bebek için önemli sağlık sonuçları doğurabilmektedir. Gebelikte yakın partner şiddeti, gebelik ve emzirme döneminde anne ve bebekte beslenmenin yanında sağlık problemleri ile de yakından ilgilidir. Şiddetin gebelik döneminde meydana gelmesinin kadınları fiziksel ve duygusal kırılganlık anında etkileyerek sağlıklarına zarar verdiğini vurgulamak önemlidir. Gebelikte şiddet; majör obstetrik problemler, yaygın ruhsal bozukluk, doğum sonrası depresyon ve yetersiz prenatal bakım ile ilişkilendirildiğinden bu hasar, erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riskini artırarak fetüsü de etkilemektedir. Doğum öncesi anksiyete ve stresin maternal ve fetal sonuçları açısından olumsuz sonuçları göz önüne alındığında, bu dönemde şiddetin tespiti, gebelerin yaşadığı duyguların yönetimi, şiddetle başa çıkma mekanizmaları ve yasal hakları konusunda bilgilendirerek kadınları desteklemek çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Şiddet, Ebe 


Keywords: