BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sidar GÜL
OBSTETRİK HİZMETLERDE YENİ BİR MANİPÜLASYON TEKNİĞİ: MEDİKAL GASLIGHTINING
 
Gaslighting, buna maruz kalan bireylerin kendi düşüncelerinden şüphe etmelerine, özgüvenlerini yitirmesine, zihinsel dengesini zayıflatmasına ve sonucunda gastlighting uygulayıcısına bağımlı bir duruma gelmelerine neden olan psikolojik istismarın bir türüdür. Obstetrik hizmetlerde gaslightining, eşitlik hakları, ayrımcılığa maruz kalmama, bilgi, bütünlük, sağlık ve üreme özerkliği dahil olmak üzere kadın haklarının belirli bir ihlal alanı olarak karşılaşılmaktadır. Hamilelik, doğum ve doğum sonrası ile ilgili sağlık hizmetleri sırasında hem kamu hem de özel sağlık kurumlarında ortaya çıkar ve kurumsal ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin çok faktörlü bir bağlamıdır. Bu derlemenin amacı, gaslighting'in obstetrik hizmetlerde gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde kadın haklarının kurumsal ve kişilerarası ihlali konusunun literatür doğrultusunda ele alınmasıdır. Literatür taramasında Pubmed, Web of Science, Sciencedirect ve Ulakbim Tıp Veri Tabanı, veri tabanları taranmıştır. Anahtar kelimeler “doğum hizmetleri, gebelik, medikal gaslightining, obstetrik şiddet ” olarak belirlenmiştir. Medical gaslightininge maruz kalınan durumlar incelendiğinde; hizmetlere erişiminin engellenmesi, tedavinin reddi, insanlık dışı muameleye maruz kalma, kadının ihtiyaçlarının ve ağrısının dikkate alınmaması, gereksiz tıbbi işlemlere zorlanma, ödeme yapılmaması nedeniyle sağlık kurumlarından taburcu edilmeme veya kadının kişiliğinden çok fetüs ön planda tutulması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Gastligtininge maruz kalan kadınlar bu tür şiddete maruz kalma korkusuyla sağlık kurumlarından uzaklaşmakta ve bu sonuç coğrafi veya mali engellerden daha güçlü bir caydırıcı olabilmektedir. Obstetrik gaslighting hakkındaki farkındalık çalışmaları sağlık profesyonellerinin gaslighting taktiklerine ne zaman geri döndüklerini fark etmelerine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Doğum hizmetleri, Gebelik, Medikal gaslightining, Obstetrik şiddet 


Keywords: