BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Havva AKPINAR
MOBBİNGİN BİREYLER ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ
 
Mobbing, bireylerin iş yaşantısı kaynaklı olan, kişinin bedensel ve ruhsal sağlığını tehdit eden bir şiddet davranışıdır. Mobbing sözcüğü, psikolojik şiddet, yıldırmak, iş yeri zorbalığı, kuşatmak, korkutmak, sindirmek, saldırmak, rahatsız etmek veya sıkıntı vermek anlamlarına gelmektedir. Kişinin işini zorla bırakmasına neden olacak, kötü niyetle yapılan, haksız yere suçlama, saygınlığını bozma, küçük düşürme, doğrudan/dolaylı şiddet uygulama, duygusal saldırı gibi girişimler olarak da tanımlanmaktadır. Saldırgan girişimlerin anlık, kısa süreli olmaması, en az altı ay süreyle ve haftada bir kez yapılmış olması gerekmektedir. Bu saldırganlığın amacı, mağdurun olumsuz etiketlenmesi, yıldırılması, iş göremez hale gelmesidir. Mobbinge maruz kalmak bireylerin duygusal zorlanmalarını, stres düzeylerini arttırmakta, psikolojik iyi oluşlarını olumsuz etkilenmektedir ve buna bağlı olarak kişilerde fizyolojik/psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Mobbing mağdurlarında baş ağrısı, boyun ağrısı, migren, ülser, fibromiyalji, cilt hastalıkları, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi fizyolojik rahatsızlıklar oluşmaktadır. Ayrıca sıkıntı, çaresizlik, utanma, kendini suçlama, dışlanmışlık, korku, yabancılaşma, konsantrasyon bozukluğu, öfke, karamsarlık, intihar düşüncesi, bellek sorunları, üretkenliğin/işe bağlılığın/uyumun/iş veriminin azalması, işten kaçmanın/ayrılmanın artması gibi duygu ve davranışlar görülmektedir. Bunun yanı sıra uyum bozukluğu, anksiyete bozukluğu, depresyon, panik bozukluk, somatoform bozukluk, madde kullanım bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal hastalıklar da ortaya çıkmaktadır. Mobbinge maruz kalmak, bireylerin fizyolojik/psikolojik sağlıklarını bozmakta, iş performanslarını düşürmektedir. Bu nedenle kurum yöneticilerinin, çalışanlarının bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve belirli aralıklarla eğitimler yapılması son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Psikolojik etki, Psikolojik şiddet 


Keywords: