BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nihal AVCI, Meltem MECDİ KAYDIRAK
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KABULLENİLMİŞ BOYUTU: OBSTETRİK ŞİDDET
 
Kadına yönelik şiddetin bir başka boyutu olan obstetrik şiddet cinsiyet temelli bir şiddet türü olmanın yanı sıra kadınların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyen bir insan hakkı ihlalidir. Dünya çapında sağlık hizmeti sunulan pek çok yerde kadınlar doğum esnasında kötü muameleye maruz kalmaktadır. Bu durum kadınların fiziksel ve zihinsel sağlık durumunu olumsuz etkilemekte, kaliteli bakım alma hakkını ihlal etmektedir. Bu çalışma, doğum sürecinde ve postpartum erken dönemde obstetrik şiddete maruz kalan bir kadının duygu ve düşüncelerini detaylı olarak irdelemek ve tüm boyutları ile obstetrik şiddeti ortaya koymak amacıyla olgu sunumu olarak planlandı. Bu çalışmada olgunun kendi tercihleri dışında, bilgisinin olmadığı uygulamalara maruz kaldığı, doğum esnasında kaba muamele gördüğü, doğum sonrası dönemde ihtiyaç duyduğu bakım hizmetini alamadığı görüldü. Olgunun maruz kaldığı obstetrik şiddet türleri, Fiziksel Şiddet, Yeterli Bilgilendirme Yapılmadan/Onam Alınmadan Uygulama Yapılması, Saygısızca Davranılması, Gereken Bakımın-Tedavinin Yapılmaması şeklinde temalaştırıldı. Görüşme esnasında kadının “…‘Ben neyim ki burada?’ diye düşündüm. Zaten o olaydan sonra çok ağladım neden böyle oldu, neden bana sormadılar diye…”, “…Bebeğimi -doğduğunda- görmek istemiyorum demiştim…” ifadeleri kendini değersiz, göz ardı edilmiş hissettiğini ve olumsuz doğum deneyimi yaşadığını ortaya koydu. Sonuç olarak gebelikte, doğumda ve doğum sonrası dönemde kadına yönelik kabullenilmiş ve normalleştirilmiş obstetrik şiddet, kadın sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir bakım sorunudur. Hemşireler ve diğer sağlık bakım profesyonelleri, obstetrik şiddetin kadınların insan haklarının ihlali olduğunu bilmeli, obstetrik şiddeti tanımalıdır. Obstetrik şiddeti ölçen güvenilir araçlar geliştirilmeli, obstetrik şiddetin prevalansını belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmalı ve sağlık tesislerinde bu tür kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıracak programlar geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kötü muamele, Obstetrik şiddet, Saygılı annelik bakımı 


Keywords: