BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine TEMİZKAN, Rojjin MAMUK
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN FARKLI BİR BOYUTU: PRENATAL CİNSİYET SEÇİMİ
 
Tıbbi nedenlere bağlı cinsiyet seçimi, X’e ya da Y’ye bağlı genetik bozuklukların veya etkilenen anomalili bebeklerin doğumunun önlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Tıbbi olmayan amaçlar için fetüsün cinsiyeti tespit edilip, tercih edilmesi etik tartışmalara neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ebeveynlerin sahip oldukları çocukların cinsiyetinden farklı olan cinsiyete yönelik tercih kullandıklarını bildirmektedir. Sağlık ve hastalık kavramları dışında prenatal tanı yöntemleri aracılığıyla fetüsün cinsiyetinin saptanması ve herhangi bir hastalığı bulunmayan kız çocukların kürete edilmek istenmesi de etik olarak tartışılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, çocuğunu kaybeden ailelerin, bu kaybedilen çocuğun yerine aynı cinsiyette olan bir çocuğu dünyaya getirme arzusu ya da ekonomik ve sosyo-kültürel nedenlerden dolayı bir cinsiyet lehinde, çoğunlukla erkek çocuk yönünde seçim yaptıklarını bildirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü raporunda, cinsiyet seçiminin ailedeki dengeyi korumaya yönelik tercih edildiğini ancak bu tercihin büyük yönde erkek cinsiyetten yana olduğunu bildirmektedir. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu, cinsiyet seçiminin, dişi fetüsler olduğunda kürtajın istenmesi, kız bebeklerin yaşamlarına son verilmesi, aileler tarafından fazla önemsenmemeleri dahası sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılması veya toplumun ve ailenin yetersiz sosyal destek sağlaması gibi bir dizi sistematik haksızlıklara maruz kalmalarıyla sonuçlandığını belirtmektedir. Ayrıca, cinsiyet seçiminin sadece genetik bozuklukların önlenmesi için kullanılması gerektiği, sağlık profesyonellerinin sosyal ayrımcılığa neden olmayacak şekilde sorumlu davranmaları gerektiğini ve cinsiyet eşitliğini başaracak ve destekleyecek stratejileri savunmak ve ilerletmek zorunda olduklarını bildirmektedir. Cinsiyet seçimine bağlı, kadın nüfusu azalmakta, erkek nüfusun fazla olmasına bağlı kadına yönelik şiddet ve kadın ticareti gibi olaylar daha çok yaşanmaktadır. Sonuç olarak prenatal cinsiyet seçiminin, cinsel ayrımcılık, önyargı ve cinsiyet dengesizliğine neden olmasından dolayı kadına yönelik şiddetin farklı bir boyutu olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Prenatal cinsiyet seçimi, Kadına yönelik şiddet, Kadın sağlığı, Hemşire 


Keywords: