BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aycan ŞAHİN, Elif Ayfer BALTACI YILDIZ, Ümran SEVİL
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE KADINLARIN BAŞVURABİLECEĞİ SAĞLIK VE SOSYAL KURULUŞLAR
 
Şiddet eylemi, yeni çağın bulaşıcı bir hastalığı olarak kendini gösterir. Şiddetin her türlüsü yıkıcı olmakla beraber kadına karşı olan çeşidi bireysel ve toplumsal olarak birçok sorun oluşturmaktadır. Şiddet davranışı, sadece fiziksel şiddet eylemini değil, sözlü ve psikolojik şiddeti de içine alan davranışlarla kasten rahatsızlık ile fiziksel olarak zarar oluşturma davranışlarını içerir. Son zamanlarda etkisini arttırarak kendini hissettiren şiddet eylemi çoğu araştırmacının da çalışma konusu olmuştur. Dünya genelinde şiddet konusunda birçok çalışma yapılmasına karşın, tam bir çözüm yolu bulunmayan kompleks bir problem olması sebebiyle araştırmacıların yoğun ilgisini çekmiştir. Şiddet eyleminin çok çeşitli sebepleri vardır. Bazı uzmanlar şiddetin içgüdüsel olduğunu, kimi uzmanlar ise toplumsal olduğunu kabul ederler. Şiddet eylemine toplumumuzda en fazla maruz kalan grup kadınlar ve kız çocuklarıdır. Kadına yönelik şiddet toplumda çeşitli sebeplerden ötürü meydana gelmektedir. Şiddet türlerine baktığımızda toplumda en fazla fiziksel şiddet eylemi kendini göstermektedir. Bazı kadınlar sadece fiziksel şiddet eylemine maruz kaldıklarını belirtirken bazıları ise fiziksel şiddetin yanında başka şiddet türlerine de maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Kadınların yaşadığı şiddet çeşitleri de birbirinden farklıdır. Genel olarak baktığımızda en fazla şiddet çeşidi olarak yaşanan durum fiziksel şiddet eylemidir. Yaşanan şiddet eylemi sonucunda kadınların başvurduğu toplumsal kuruluşlar mevcuttur. Bu makalemizde amacımız şiddet eylemini tanımlamak, şiddet nedenleri ve türlerini açıklayabilmek ve şiddet yaşayan kadınların başvuracağı toplumsal kuruluşları açıklayabilmektir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Şiddette Başvurulacak Sosyal Kuruluşlar 


Keywords: