BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ümran SEVİL, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Mustafa TALAS, Murat KORKMAZ
KADINA YÖNELİK CİNSEL TACİZ VE YANSIMALARI: UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ
 
Günümüzde kadına yönelik en fazla yaşanan sorunların başında cinsel taciz gelmektedir. Bu çalışmada geçmişte cinsel ve fiziksel taciz sorunu yaşamış kadın bireyler üzerinde örnek bir uygulama ile sonuca ulaşmak hedeflenmiştir. Amaç olarak fiziksel taciz başta olmak üzere cinsel tacizin boyutunun kadınlar üzerinde oluşturduğu sorunların neler olduğunun saptanması, cinsel tacizin kadın yaşam süreci içerisinde farklı boyutların neler olduğunun saptanması amaçlanmıştır. Araştırma bir uygulama araştırması şeklindedir. Araştırmamızda bir ölçekli anket ile çalışmada amaçlanan sonuç hedeflenmiştir. Kullanılan ölçekli anket araştırmaya yönelik olarak hazırlanmış ve daha öncesinde herhangi bir çalışmada kullanılmamıştır. Bu nedenle ölçeğin geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması amacı ile bir ön test gerçekleştirilmiştir. Ön test sonrasında 0.78 kat sayısı elde edilmiştir. Yapılan ön test sonrasında çalışmada kullanılan ölçme aleti anketin geçerlilik ve güvenirliliğini gösteren cronbach alfa katsayısı. Bu değer beklenen değerin üzerinde olması nedeniyle kullanılan ölçme aletinin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılım sağlayan katılımcılar farklı bilgiler ile veriler kullanılarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada katılımcı sayısı sınırlıdır. Sınırlı olmasının nedeni ise katılımcıların birçoğunun psikolojik olarak kendini rahatsız hissetmesi, güven sorunu yaşaması, kendini farklı nedenlere bağlı olarak suçlu hissetmesi nedeniyle katılım sağlamak istememiştir. Katılımcılara yönelik uygulanan anket form düzenlemesi ve doldurulması yüz yüze yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Hiçbir katılımcının bilgileri sesli cihaz ve benzeri bir materyale kayıt edilmemiştir. Araştırma ve anket uygulaması uzman denetiminde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle hiçbir katılımcıya psikolojik etki edilmemiştir. Katılımcıların anket formlarına yönelik cevap süreleri değişiklik göstermiştir. Bunun nedeni olarak uzman görüşüne başvurulmuş, kişinin kendini güvende hissetmesi sorunu ile geçmişte yaşanan sorunu hatırlaması nedeniyle bazı olumsuzlukların yeniden hatırlanması olarak gösterilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS ve EVİEWS istatistik programları kullanılarak farklı istatistik yöntem ile teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonrasında katılımcıların tamamının kilo problemi yaşadığı, anksiyete düzeyinin yüksek olduğu, birçoğunun halen psikolojik destek almaya devam ettiği, korku, güvensizlik, hayata yönelik küskünlük, içe kapanma ve kendini değersiz hissetme gibi sorunlar ile iç içe olduğu saptanan sonuçlar arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Taciz, Kadın, Psikoloji, Sosyoloji, Şiddet, Güven, Anksiyete 


Keywords: