BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ÖLÇER
KADINA VE KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK SİBER (DİJİTAL) ŞİDDET
 
Kadına yönelik şiddet çok farklı biçimlerde gerçekleşebilir. Siber (dijital) şiddet de bunlardan biridir. Literatürde siber taciz, siber zorbalık, siber tartaklama gibi farklı kavramlarla tanımlanan siber (dijital) şiddet, insanların mail, kısa mesaj gibi teknoloji ile alakalı yollar aracılığıyla diğer insanları tehdit ederek veya onlara şantaj yaparak zarar vermelerini içeren her türlü faaliyettir. Siber şiddetle herkes karşılaşmaktadır ancak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle aynı yapısal eşitsizliklerden ve ayrımcılıktan kaynaklandığı için kadınların ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı şiddet daha farklı ve fazladır. Dijital şiddet klasik şiddet olgusunun bütün özelliklerini taşımaktadır. Ayrıca sanal dünya cinsiyetçiliği gerçek dünyadakinden farklı olmadığından diğer şiddet türleriyle aynı özen gösterilmelidir. Siber şiddet, siber taciz, cinsiyetçi nefret söylemi, siber takip, siber zorbalık, çoklu tehditler, dijital dikizcilik, casusluk, görsel odaklı cinsel taciz, toplu saldırı, siber çocuk istismarı, fuhuş, pornografi, gerçek hayata saldırı gibi çok çeşitli şekillerde olabilir. Tacizciler farklı yöntem ve araçlar kullansalar da amacın diğer şiddet türlerinden pek de farklı olmadığı görülmektedir. Avrupa Kadın Lobisi’nin Kadının İnterneti Kadının Hakkı raporu kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddetin dijital boyutunun yaygın ve artmaya devam eden durum olduğunu ortaya koymaktadır. Dünya genelinde pandemi dönemi ile birlikte eşitsizlikler derinleşmekte, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir biçimi olan siber şiddet de artmaktadır. Siber şiddeti önlemek için; kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddetin de bir kadına yönelik şiddet türü olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak politikalar geliştirilmelidir. Siber şiddetin cezalandırılması, önlenmesi, mağdurların korunması için yasal düzenlemeler, farkındalık yaratma kampanyaları yapılmalı, mağdurlar için destek hatları ve hizmetleri oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kadın, kız çocuğu, siber, şiddet 


Keywords: