BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Demet YURTSEVER, Sevgi DURAN, Gülşah ÜNSAL JAFAROV, Nalan ÖZTÜRK
HEMŞİRELERİN ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DUYARLILIK DURUMLARI;BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
 
Çocuklara ve gençlere yönelik şiddet, önemli bir halk sağlığı ve insan hakları konusudur. Aile içinde zorlama, cezalandırma, aşağılama, sevgisiz bırakma gibi öfke ve gerginliği boşaltmak amacıyla anne-baba tarafından çocuklara yöneltilen fiziksel, cinsel, duygusal şiddet ve ihmal niteliğindeki olumsuz her türlü davranış şiddet olarak tanımlanabilir (Ayan, 2007). Çocukların şiddete maruz kalmaları gelişimlerini olumsuz olarak etkilemekte, sadece aile içinde değil özellikle en güvenli olması gereken okul gibi çeşitli ortamlarda da fiziksel, sözel, ilişkisel ve cinsel şiddete maruz kalabildikleri görülmektedir (Çetinkaya Yıldız ve Hatipoğlu Sümer, 2010).Saldırganlık ya da şiddet eğiliminin fark edilmesi, onun kontrol altına alınmasında önemli bir aşamadır . Hemşireler risk altındaki çocuklar ve ailelerle ilk karşılaşan sağlık profesyoneli olma özelliği taşır. Bu nedenle hemşirelerin çocuklara yönelik şiddete duyarlı olması; hemşirelik girişimlerinin kullanılması, şiddeti önleme ve erken tanı çalışmalarını etkin kılarak şiddetin yaşanmamasını veya çocukların şiddetten daha az zarar görmesini sağlar. Ayrıca şiddete maruz kalan çocuklar ile şiddet uygulayan bireylerin rehabilitasyonunu da sağlar. Bu araştırmada hemşirelerin çocuklara yönelik şiddete karşı duyarlıkları belirlenecektir. Ayrıca, çalışmada hemşirelerin yaş, cinsiyet ve öğrenim durumu gibi sosyo-demografik özellikleri ile çocuklara yönelik şiddete karşı duyarlıklarına ilişkin görüşleri arasında farklılıklar olup olmadığının tespit edilmesi de amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı tiptedir. İstanbul’da bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin çocuklara yönelik şiddete karşı duyarlıklarının saptanması amacıyla planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik,Şiddet,Çocuk 


Keywords: