BİLDİRİ DETAY

Zeynep DEMİRCİ
FRANSA BANLİYÖLERINDE ŞIDDETIN GÖRÜNÜMLERI
 
2005 Fransa banliyö ayaklanmaları, göçmenlerin yaşadıkları alanlardaki (cité) yıllardır birikmiş sorunlarını ve kent politikalarının yetersizliğini gözler önüne sermiştir. İşsizlik, ayrımcılık, toplumsal yükselmenin önündeki engeller, Fransız eğitim sistemine dahil olamama durumu ile ayyuka çıkan bu ayaklanmalar, çoğu Fransız vatandaşı olan bir kitlenin toplum içindeki rahatsızlıklarını, kamu ajandasına dahil edilmesi gereken bir sorun haline getirmiştir. Göçmenlerin toplumdaki marjinalleşmesinin somutlaştığı durumlar, hala devam etmektedir. Fransız siyasi hayatında temsil olanağı bulamayan bu kesim, kentsel şiddetin temel unsuru olmuşlardır. Siyasallaşma süreçlerini yoksulluk mahallelerinde Fransa karşıtlığı üzerinden konumlanarak oluşturan, çoğunluğu gençlerden oluşan bu kesimin baş aktörünü oluşturduğu kentsel ayaklanmalar, aynı zamanda politik bir ayaklanma olarak da değerlendirilebilir. Süregelen ayaklanmalar, 2017’de Paris banliyösünde göçmen kökenli iki gencin ( Théo olayı) polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından polis karşıtlığına doğru evrilen bir kent ayaklanması halini almıştır. Bu kentsel mekanlarda, devlet ve devleti temsil eden kurumlara karşı bir mücadele olarak devreye giren ve kısmen şiddet unsurları içeren protestolar aynı zamanda yapısal anlamda polis gücünün göçmen gençliğinin toplumda kontrol altına alınması gereken bir sorun olarak tanınması ile de ilgili bir durumdur . Bu çalışmanın amacı, ayaklanmaları göçmenlerin sosyoekonomik durumları bağlamında kentsel şiddet ve kentsel ayrışmanın unsurları olarak incelemektir. Son günlerde gündeme oturan « sarı yelekliler » in, daha farklı bir oluşumu temsil etmekle beraber, kentsel şiddet görünüme sahip olması nedeniyle, araştırmaya dahil edilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel şiddet, banliyöler, göçmen 


Keywords: