BİLDİRİ DETAY

Havva KAÇAN SOFTA
FARKLI ÖRGÜTSEL KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)DURUMLARI
 
İş yerinde psikolojik şiddet, bir ya da birkaç kişinin tek bir kişiye sistemli olarak yönelttikleri, etik dışı iletişim ile düşmanca davranışlarda bulunulması olarak tanımlanmaktadır Bu çalışma farklı kurumlarda çalışan meslek gruplarında yapılmış mobbing ile ilgili çalışmaların incelenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. psikolojik şiddet mağduru bireyler ya da kurumlar eğitimler verilerek bilinçlilik artırılmalıdır. Psikolojik şiddet mağduru bireyler ya da kurumlar eğitimler verilerek bilinçlilik artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kurumları, Mobbing, Hemşirelik 


Keywords: