BİLDİRİ DETAY

Havva KAÇAN SOFTA
ERGENLERDE, ÖFKE, ŞİDDET VE HEMŞİRELİK
 
Ergenlik dönemi çocukluktan farklı olarak günlük sorunların çözülmesinin, kişisel sorumlulukların yerine getirilmesinin gerektiği ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesinin beklenildiği gelişimsel bir dönemdir. Amaç: Bu çalışma ergenlerde yaşanan öfke ve şiddet davranışlarını belirlemek öneriler getirmek amacıyla gerçekleştirildi. Ergenlere verilecek olan sosyal beceri eğitimi, öfke yönetimi eğitimi, ergenlere yönelik öncelikli spor aktiviteleri, öfke/stresle başetme eğitimi, psiko-eğitim ve aile terapileri yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu konuda okul hemşirelerinin ergene tanıyarak planlar yapması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, Öfke, Şiddet, Hemşirelik 


Keywords: