BİLDİRİ DETAY

Havva KAÇAN SOFTA
ENGELLİ ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET VE HEMŞİRELİK
 
Engelli çocuğa sahip ailelerin birçoğu, psikolojik, maddi, ailevi ve sosyal çevreyle ilişkiler bakımından güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadır. Engelliler toplumumuzun yaklaşık %12.3’ü gibi büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli bireyler şiddet ve ihmal açısından risk grubunda bulunmaktadır. Yaşanan şiddet ve ihmal sonrasında fiziksel ve ruhsal sorunları artmaktadır. Bu çalışmada engelli çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismar konularında yapılmış çalışmalar incelerek önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Engelli bireylerin ailesi ve çevresindeki bireylere psikiyatri hemşirelerinin aileye sunduğu eğitimsel, bilgi verici ve psikolojik danışma hizmetleriyle içinde bulundukları ortama daha iyi uyum sağlayacakları düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Engelli çocuk, Şiddet, Hemşirelik 


Keywords: