BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammet ÇEVİK
COVİD19 ENFEKSİYONUNUN BİR ŞİDDET ARACI OLARAK KULLANILMASI: BASINDAN ÖRNEKLER
 
Şiddet hayatın her alanında farklı şekillerde karşılaşılan bir olgudur. Geçmişten günümüze şiddetin farklı türleri ile karşılaşıldığı gibi, şiddete ilişkin algı ve şiddet araçları da farklılaşmakta ve çeşitlenmektedir. Konvansiyonel silahlardan, günlük yaşam malzemelerine, iş ortamı ve ekonomik araçlardan, bireysel davranışlara kadar sayısız alet, tutum ve davranış, şiddetin uygulanmasında araç olarak kullanılabilmektedir. Covid19 pandemisi de hayatımızda yol açtığı birçok etkinin yanı sıra enfeksiyonun bir silah gibi kullanılmasıyla şiddet literatürüne yeni bir araç kazandırmıştır. Hastalık yapıcı ajanların biyolojik silah olarak kullanılmasına tarihte de rastlanmaktadır. Ancak bu vakalar daha çok savaş ya da terör gibi kitlesel hedeflere yönelik olarak gerçekleşmiştir. Covid19 enfeksiyonu taşıyan ya da enfeksiyon şüphesi olan kişilerin bulaşlarını bilinçli bir şekilde, zarar vermek amacıyla kullanmasına ilişkin vakalar ise, güncel örnekler olarak şiddetin farklı bir boyutunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı yurt içi ve yurt dışında pandeminin başlangıcından bu yana basın ve medya araçlarına yansıyan vakaları farklı bir perspektiften değerlendirmektir. Hastalık yapıcı bir ajan olarak Covid19’un hızlı bulaşıcılığından bireysel bir silah gibi yararlanılmaktadır. Enfeksiyonuna sebep olan virüsün laboratuvar ortamında bilinçli bir şekilde üretildiğine ve dünyaya yayılmasının sağlandığına ilişkin iddialar da göz önüne alındığında Covid19 enfeksiyonunun küresel ve bireysel çapta bir şiddet aracı ya da biyolojik silah olarak kullanılmasına ilişkin bir değerlendirme yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Bulaşıcı Hastalıklar, Covid19 


Keywords: