BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra KÖTEN
ATAERKİNİN ROMANTİZM MASKESİ: BRIDGERTON ÖRNEĞİ
 
Teknolojik gelişmeler dijital dizi ve film platformlarının popülerliğini arttırmaktadır. Öncelikle daha genç izleyiciye hitap eden bu platformlar geleneksel televizyonlarda yayınlanan dizi ve filmler gibi egemen toplumsal kalıplarını ve yaşam biçimlerini içermektedir. Dijital medya platformu Netflix’in, ırk, etnisite ve cinsel yönelim temelli ayrımcılıkları eleştiren yapımlara yer vermekle birlikte, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik aynı ölçüde bir tutumu olmadığı görülmektedir. Her ne kadar zaman zaman güçlü kadın tiplerini içeren içerikler üretilse de egemen toplumsal cinsiyet rollerinin sürdürüldüğü yapımlar izlenme listelerinde üst sıralarda yer almaktadır. Son dönemde gösterime giren Bridgerton isimli dizi, Netflix’in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olma rekorunu elde etmiştir. Ocak 2021 boyunca Türkiye’de de en çok izlenen Netflix dizisi olan Bridgerton’un, dünyada 82 milyon abone tarafından izlendiği açıklanmıştır. 1800’lü yıllarda Londra’da yaşayan 8 çocuklu bir ailenin etrafında şekillenen olayları konu alan ve bir roman uyarlaması olan dizinin, milenyum ve Z kuşağı için tasarlandığı ve dönem dizilerindeki ırkçılığı ve toplumsal cinsiyet kalıplarını kırdığı iddia edilse de tam tersine toplumsal cinsiyet kalıplarını büyük ölçüde yeniden üretmekte olduğu görülmektedir. Dizi genç ve soylu kızların her yıl düzenlenen evlilik sezonunda kraliçenin huzuruna çıkarılmaları, balolarda sergilenmeleri, evde taliplerini beklemeleri, babalarının veya ağabeylerinin onlar için en uygun adaya karar vermeleri, böylece evlenerek aile kurmaları ve çocuk yaparak soylarını sürdürmelerini anlatmaktadır. Bu çalışma, Bridgerton dizisinin içerik analizi ile, dizideki aşk, evlilik, romantizm, mahrem ilişkiler, aile temaları üzerinden ataerkil toplumsal cinsiyet kalıplarının nasıl yeniden üretildiğini ve normalleştirildiğini tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Evlilik, Aile, Dijital Televizyon Dizileri 


Keywords: